Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.18-04105/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 19 mars, med föreskrifter som planeras att beslutas den 28 mars 2019, och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Djurskydd