Jordbruksverkets föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Remissen inkom till oss den 23 november 2015. Jordbruksverket vill ha svar senast den 1 december. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 24 november 2015 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå, saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

företagsstöd