Jordbruksverkets föreskrifter om hästdjur som används till avel

Rubricerade ärende, diarienummer 5.5.16-3855/15 har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma följer förslaget i allt väsentligt direkt av en EU-förordning. Då EU-förordningar inte omfattas av Regelrådets granskning avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

hästdjur