Jordbruksverkets föreskrifter om minskad mjölkproduktion

Ovan rubricerat ärende ijnkom till Regelrådet den 18 augusti 2016, med önskemål om svar senast den 24 augusti 2016. Regelrådet har ingen möjlighet att tillmötesgå detta önskemål och avstår därför från att yttra sig i ärendet.