Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling (saknr: K 21)

Rubricerade ärende, diarienummer 5.1.16-5994/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

slaktkyckling