Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter om direktstöd

Föreskriften innehåller bestämmelser om gårdsstöd inklusive stödrätter, stöd för kvalitetscertifiering och stöd till mervärden i jordbruket. Jordbruksverkets förslag till ändringar omfattar i huvudsak tre områden. Lantbrukare ska inrätta buffertremsor längs vattendrag innebärande gödselfria zoner på 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö, vissa förändringar av definitioner av landskapsytor införs och förändringar av villkoren för stöd till mervärden i jordbruket sker.

Förändringarna i regleringen berör omkring 65 000 lantbrukare som söker direktstöd samt de konsulter som anlitas av lantbrukarna. Beträffande stöd till mervärden berörs omkring 200 lantbrukare.