Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.