Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan och föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

Det framgår av rubricerad remiss att Jordbruksverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att förslaget inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag  granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Taggar:

köksväxter