Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbruksstöd

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

jordbruksstöd