Jordbruksverkets förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

Jordbruksverkets förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur Rubricerade ärende, diarienummer 31-5476/11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.