Jordbruksverkets förslag till föreskrift om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.