Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om rapportering av mjölkleveranser

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.