Jordbruksverkets förslag till föreskrifter (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur; Saknr L 17

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.