Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2018/01418/DF, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

digitalisering