Justitiedepartementets promemoria Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.