Justitiedepartementets promemoria Genomförande av blåkortsdirektivet (Ds 2012:28)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.