Justitiedepartementets promemoria Märkning av textilprodukter (Ds 2013:29)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.