Justitiedepartementets promemoria Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Bolån