Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygräddningstjänst

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande i detta ärende.