Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2010:05, FAP 699-2) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande i detta ärende.