Promemorian Fyra aktiebolagsrättsliga frågor (Ds 2010:8)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande i detta ärende.