Promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar vapenlagen (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

vapenlagen