Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m (SOU 2009:46)

Rubricerat slutbetänkande har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande.