Kanslisvar avseende Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

tvångsvård