Kanslisvar avseende Konkurrensverkets förslag till ändrade allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift m.m.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.