Kanslisvar över Livsmedelsverkets remiss om ändring av föreskrift (2008:02) om modermjölksersättning och tillskottsnäring

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.