Kanslisvar över Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att lämna förslag på nya etappmål

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Taggar:

etappmål