Kanslisvar över Näringsdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens uppdrag ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.