Kanslisvar över Post- och telestyrelsens remiss om förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare