Kanslisvar över Trafikverkets förslag om bärighetsklasser i Västernorrlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.