Konstnär – oavsett villkor (SOU 2018:23)

Rubricerade ärende, diarienummer Ku2018/00773/KO, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

konstnär