Konsumentverkets förslag till föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd (KOVFS 1993:3) om paketresor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2008/1469, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Taggar:

paketresor