Konsumentverkets förslag till föreskrifter om prisinformation

Konsumentverkets förslag till föreskrifter om prisinformation Rubricerade ärende, diarienummer 2011/417, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.