Konsumentverkets revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

Rubricerat ärende, diarienummer 2018/529, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.