Konsumentverkets revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

Rubricerat ärende, diarienummer 2018/529, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()