Lagrådsremissen En gymnasiesärskola med hög kvalitet

Lagrådsremissen En gymnasiesärskola med hög kvalitet Rubricerat ärende, ert dnr U2011/5299/GV, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför ifrån att yttra sig.