Läkemedelsverkets förslag till ändrade föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa läkemedel

Läkemedelsverkets förslag till ändrade föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa läkemedel Rubricerat ärende, ert diarienummer 581:2011/514990, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.