Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 581:2009/517386, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Taggar:

blodverksamhet