Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om tatueringsfärg

Läkemedelverkets förslag till föreskrifter om tatueringsfärger innebär en reglering av vilka ämnen och föroreningar som tatueringsfärger inte får innehålla. Vidare måste tatueringsfärger levereras i en behållare som bibehåller steriliteten och produkternas förpackningar ska vara märkta med vissa uppgifter. Tillverkare och importörer ska till Läkemedelsverket anmäla sina produkter för förteckning i ett produktregister. Vidare får den som yrkesmässigt utför en tatuering en skyldighet att informera den som injiceras om tatueringens innehåll och egenskaper. Avsikten är att få en bättre nationell kontroll över hälsoskadligt innehåll i tatueringsfärger samt en bättre möjlighet för importörer och verksamhetsutövare att kunna ställa krav på produktens innehåll.