Landsbygdsdepartementets promemoria Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.