Landsbygdsdepartementets remiss av Gårdsstödet 2015-2020 (Ds 2014:6)

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Taggar:

Gårdsstödet