Landsbygdsdepartementets remiss över komplettering av Skogsstyrelsen meddelande 2012:2, Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.