Länsstyrelen i Gotlands läns förslag till trafikföreskrift om stopplikt på väg 607 i anslutningen av väg 606 vid Suderbys i Roma, Gotlands kommunLänsstyrelen i Gotlands läns förslag till trafikföreskrift om stopplikt på väg 607 i anslutningen av väg 606 vid Suderbys i Roma, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.