Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förslag till föreskrifter om förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förslag till föreskrifter om förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.