Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till föreskrifter om parkering på väg 147

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i dessa ärenden.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Konsekvensutredning ()

Taggar:

parkering