Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till föreskrifter om parkering på väg 147

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i dessa ärenden.

Taggar:

parkering