Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 142

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Väg 142