Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 556 genom Svartdal, Östergarn, Gotlands kommun

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.