Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 652, Väskinde, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende