Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 40 kilometer i timmen inom delar av före detta regementsområdet KA 3, Fårösund, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Taggar:

KA 3