Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 50 respektive 30 kilometer i timmen på del av väg 548 i Lau, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Väg 548 i Lau