Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 60 kilometer i timmen på del av väg 142 i Väte, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.